Beste leden, dirigenten, instructeurs, instructrices, supporters en donateurs van Excelsior,

De overheid heeft afgelopen dinsdag kenbaar gemaakt dat de meeste maatregelen in principe worden verlengd tot met 19 mei 2020. Het verbod op evenementen wordt gehandhaafd tot 1 september 2020. Dit houdt in dat het concert op 6 juni 2020 definitief niet doorgaat.

Voor wat betreft kinderen en jongeren zijn de maatregelen versoepeld. Zij mogen vanaf 29 april a.s. georganiseerd buitensporten. Wij zijn in overleg hierover geweest met de gemeente Losser. Hieruit kwam naar voren dat twirlen hier ook onder valt, mits wij kunnen voldoen aan alle richtlijnen van overheid. De Veiligheidsregio Twente zal aan het einde van deze week/begin van volgende week komen met een noodverordening, waarin de richtlijnen worden uitgewerkt. Op basis van deze nood verordening en de verder richtlijnen, zal het bestuur (waarschijnlijk volgende week) een besluit nemen over de twirlers tot en met 18 jaar. Hiervan zullen jullie op de hoogte gesteld worden.

Blijf gezond én thuis oefenen

Mochten jullie vragen hebben, graag een mail sturen naar info@excelsior-losser.nl

Muzikale aubade voor gedecoreerden van gemeente Losser.

Vandaag heeft muziekvereniging Excelsior de gedecoreerden van de gemeente Losser een muzikale aubade gebracht.
Daar waar het voor de muziekvereniging gebruikelijk is om dit jaarlijks op Koningsdag voor het gemeentehuis te doen, is enkele weken geleden -in verband met de social distancing- spontaan het idee ontstaan om ons Volkslied thuis in te spelen, op te nemen en te uploaden, waarna alle individuele inzendingen zijn samengevoegd tot één videoclip.
De Twirls van Excelsior hebben dit eveneens gedaan op de mars “Viva Excelsior”.

De videoclips zijn met behulp van een groot scherm en muziekboxen persoonlijk bij de gedecoreerden ten gehore gebracht.

Bij deze willen wij de gedecoreerden van onze gemeente nogmaals van harte feliciteren met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

This entry was posted in Remote Post. Bookmark the permalink.

Comments are closed.