Laatste coronaquarantiane optreden

En daar is hij dan. Ons laatste digitale coronaquarantaine optreden? Afgelopen week hebben we voor het eerst weer met een volledig orkest gerepeteerd… hoe gaaf!

We willen iedereen graag een fijne vakantie wensen en zien jullie graag half augustus weer!

Posted in Remote Post | Comments Off on Laatste coronaquarantiane optreden

Start orkestrepetities

We mogen weer repeteren vanaf woensdag 10 juni!!!

Gisterenavond zijn we met een aantal bestuursleden en een afvaardiging van de concertcommissie bij elkaar geweest om het definitieve protocol door te nemen en aan te passen voor ons orkest.

Bijgaand ontvangen jullie dit protocol. Wij verzoeken jullie dit goed door te nemen en deze regels in acht te nemen; let ook even op de voorzorgsmaatregelen die je van tevoren thuis moet nemen.

Voor elke repetitie geldt: bij binnenkomst in ’t Muziekgebouw hangt een checklist, volg deze instructies. Kun je niet alle vragen met ‘nee’ beantwoorden, mag je het gebouw niet betreden; bijgaand ontvangen jullie een afschrift van het checkgesprek.

De tijdstippen zijn als volgt (let op: dit wijkt af van de eerdere mail):
19.15-20.00: hout & slagwerk
20.30-21.15: koper & slagwerk

Zoals ook in het protocol benoemd staat, blijven de toiletten en de bar gesloten. 

Bij alles geldt: gebruik je gezonde verstand!

In tegenstelling tot de datum die op de activiteitenagenda genoemd staat, is de laatste repetitie woensdag 8 juli; de eerste repetitie na de zomervakantie is op 19 augustus.

Checkgesprek

Corona-Protocol

Coronaopstelling orkest

Posted in Remote Post | Comments Off on Start orkestrepetities

Corona protocol

CORONA-PROTOCOL
COVID-19
Verantwoord lessen/trainingen geven & krijgen
Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
1. anderhalve meter afstand houden;
2. was je handen regelmatig;
3. geen handen schudden;
4. hoesten in de elleboog;
5. gebruik papieren zakdoekjes;
6. thuis blijven als jezelf of iemand in jouw gezin klachten heeft.

Veiligheid- en hygiëne regels
▪ Blijf thuis als je een van de volgende (milde) klachten hebt: niezen, keelpijn,
loopneus, licht hoesten en/of koorts. Volg hierin alle instructies van het RIVM.
▪ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden klachten heeft. Pas nadat iedereen 24 uur
klachtenvrij is, mag jij weer komen trainen/repeteren. Volg hierin alle instructies van
het RIVM.
▪ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus. Volg
hierin alle instructies van het RIVM.
▪ Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
▪ Vermijd het aanraken van gezicht.
▪ Het toiletgebouw, de keuken en de ruimtes boven zijn gesloten. Het is dus niet de
bedoeling dat er iemand gebruik maakt van het toilet.
▪ Bij alles geldt: gebruik je gezonde verstand.
Drumbandles
Vanuit de overheid geldt er vooralsnog enkel 1-op-1-les gegeven mag worden. Voor de
drumbandleerlingen en de instructeur gelden de volgende regels:
▪ Voordat je naar het gebouw komt, was thuis minimaal 20 seconden jouw handen met
water en zeep.
▪ Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; de toiletten in het gebouw zijn gesloten.
▪ De instructeur geeft je een tijdstip waarop je bij het gebouw moeten komen. Je wacht
buiten totdat de instructeur je ophaalt; je raakt niets aan. Bij binnenkomst
desinfecteer je jouw handen.
▪ De instructeur maakt de deurklinken, de tafel, de trom etc. voor jou schoon. De
instructeur zal bij elke wisseling van leerlingen dit opnieuw doen. Daarnaast zal de
instructeur bij elke wisseling zijn handen wassen/desinfecteren.
▪ Jij en de instructeur houden anderhalve meter afstand van elkaar.
▪ Het is niet de bedoeling dat ouders e.d. mee naar binnenkomen.
▪ Na de repetitie vertrek je direct weer naar huis.
Solistentraining
De overheid heeft de regels rondom sporten versoepeld. Dit houdt in dat de
solistentraining weer opgestart mag worden. Voor de solist(en) en de trainster(s) gelden
de volgende regels:
▪ Voordat je naar het gebouw komt, was thuis minimaal 20 seconden jouw handen met
water en zeep.
▪ Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; de toiletten in het gebouw zijn gesloten.
▪ Enkel een van de trainsters mag binnen in het gebouw de radio ophalen; deze blijft
voorlopig in de hal staan. De trainsters maken de deurklinken etc. weer schoon.
▪ De trainsters geven je een tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. Je gaat dan via de
poort naar de achterkant van het gebouw. Bij het betreden van de achterkant
desinfecteer je jouw handen.
▪ De training vindt buiten plaats.
▪ Bij elke wisseling desinfecteren de trainsters hun handen.
▪ Bij een training zijn enkel de solist(en) en de trainster(s) aanwezig; hierbij geldt
maximaal drie personen.
▪ Jullie houden anderhalve meter afstand van elkaar (zowel de solist met de trainsters
als de trainsters onderling als de solisten onderling).
▪ Het is niet de bedoeling dat ouders e.d. meekomen of tijdens de training aanwezig
zijn.
▪ Na de training vertrek je direct weer naar huis.

Posted in Remote Post | Comments Off on Corona protocol

Beste leden, dirigenten, instructeurs, instructrices, supporters en donateurs van Excelsior,

De overheid heeft afgelopen dinsdag kenbaar gemaakt dat de meeste maatregelen in principe worden verlengd tot met 19 mei 2020. Het verbod op evenementen wordt gehandhaafd tot 1 september 2020. Dit houdt in dat het concert op 6 juni 2020 definitief niet doorgaat.

Voor wat betreft kinderen en jongeren zijn de maatregelen versoepeld. Zij mogen vanaf 29 april a.s. georganiseerd buitensporten. Wij zijn in overleg hierover geweest met de gemeente Losser. Hieruit kwam naar voren dat twirlen hier ook onder valt, mits wij kunnen voldoen aan alle richtlijnen van overheid. De Veiligheidsregio Twente zal aan het einde van deze week/begin van volgende week komen met een noodverordening, waarin de richtlijnen worden uitgewerkt. Op basis van deze nood verordening en de verder richtlijnen, zal het bestuur (waarschijnlijk volgende week) een besluit nemen over de twirlers tot en met 18 jaar. Hiervan zullen jullie op de hoogte gesteld worden.

Blijf gezond én thuis oefenen

Mochten jullie vragen hebben, graag een mail sturen naar info@excelsior-losser.nl

Muzikale aubade voor gedecoreerden van gemeente Losser.

Vandaag heeft muziekvereniging Excelsior de gedecoreerden van de gemeente Losser een muzikale aubade gebracht.
Daar waar het voor de muziekvereniging gebruikelijk is om dit jaarlijks op Koningsdag voor het gemeentehuis te doen, is enkele weken geleden -in verband met de social distancing- spontaan het idee ontstaan om ons Volkslied thuis in te spelen, op te nemen en te uploaden, waarna alle individuele inzendingen zijn samengevoegd tot één videoclip.
De Twirls van Excelsior hebben dit eveneens gedaan op de mars “Viva Excelsior”.

De videoclips zijn met behulp van een groot scherm en muziekboxen persoonlijk bij de gedecoreerden ten gehore gebracht.

Bij deze willen wij de gedecoreerden van onze gemeente nogmaals van harte feliciteren met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Posted in Remote Post | Comments Off on

You’ll never walk alone

De muzikanten van Excelsior hebben elkaar al weken niet gezien en samengespeeld. “En dat is een heel raar idee, omdat je hiervoor elkaar elke week zag en sprak”, zegt Reny Even van de Losserse vereniging. Reden voor de concertcommissie van Excelsior het project ‘individueel muziek maken en toch samen concerteren’ op te pakken.

Het initiatief heeft er toe geleid dat de veertig deelnemende muzikanten thuis (een deel van) het nummer You’ll never walk alone hebben ingespeeld. Daarvoor kregen ze allemaal een mp3-tje thuis gestuurd van dirigent Jürgen Wentzel zodat elke muzikant zijn partij thuis kon oefenen. Daarna is het stuk per muzikant ingespeeld en opgenomen met een mobiele telefoon en vervolgens doorgestuurd naar de geluidstechnicus die er een bijzondere muziekclip van heeft gemaakt.

“Op deze manier konden we in deze lastige tijd toch een beetje samen musiceren”, zegt Even. “Bovendien hebben we bewust voor You’ll never walk alone gekozen want dat is toch een beetje het corona-lied geworden. Op deze manier spreken wij ook onze dank uit aan de mensen die dagelijks bezig zijn met het virus te verslaan.”

Arcade

Het initiatief is de muzikanten van de Losserse vereniging zo goed bevallen dat inmiddels een tweede stuk wordt geoefend. Het gaat dan om het songfestivallied Arcade. “Op deze manier kunnen we weliswaar op afstand maar toch met elkaar musiceren. Heel belangrijk voor de vereniging, zeker omdat het best kan dat het nog enige tijd gaat duren voordat we weer met z’n allen kunnen repeteren.”

Posted in Remote Post | Comments Off on You’ll never walk alone

Update i.v.m. het Corona-virus

Beste leden, dirigenten, instructeurs, instructrices, supporters en donateurs van Excelsior,

Op 1 april heeft de overheid kenbaar gemaakt dat alle maatregelen vooralsnog worden verlengd tot met 28 april 2020.

Zoals eerder aangegeven, conformeren wij als Excelsior ons aan de door de overheid opgelegde regels en beperkingen. Onze gezondheid staat op nummer 1.

Alle repetities en trainingen in april komen derhalve te vervallen. Daarnaast komt ook de rondgang op Koningsdag te vervallen.

Probeer thuis te repeteren en te oefenen, maar het alle belangrijkste is blijf gezond.

Mochten jullie vragen hebben, graag een mail sturen naar info@excelsior-losser.nl.

Posted in Remote Post | Comments Off on Update i.v.m. het Corona-virus

Beste leden,

Zoals jullie wellicht allemaal hebben vernomen, heeft de overheid vandaag nieuwe maatregelen genomen met betrekking tot het Coronavirus. Hierop is het advies van de KNMO gekomen om alle evenementen tot en met 31 maart a.s. te schrappen: https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/advies-knmo-schrap-alle-evenementen-tot-31-maart/280bd80829d0

Wij zijn van mening dat wij ons aan dit advies moeten conformeren. Dit houdt in dat vanaf heden tot en met 31 maart a.s. alle activiteiten van Excelsior worden afgelast. Hieronder vallen onder meer alle repetities en trainingen, maar ook de jaarlijkse ledenvergadering.

Mochten er vragen zijn, verzoeken wij jullie deze per mail (info@excelsior-losser.nl) aan ons te stellen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Posted in Remote Post | Comments Off on

Succesvol valentijns concert samen met CMV Hardenberg

Ons orkest heeft 14 februari ism CMV Hardenberg een Valentijns concert verzorgd in De Beek in Hardenberg. De zaal was omgetoverd in Valentijns sfeer en het publiek heeft genoten van de optredens van beide verenigingen. Wij kijken tevreden terug op een mooie Valentijns avond. 

Lees hier verder

Posted in Orkest, Verslagen | Comments Off on Succesvol valentijns concert samen met CMV Hardenberg

Mooie start 2020

Op donderdag 2 januari heeft de nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden. Veel leden hebben kunnen genieten van een drankje en het stamppot buffet van poelier Gevers.

We willen iedereen een gezond, gelukkig en muzikaal 2020 wensen!

 

Lees hier verder

Posted in Excelsior Algemeen, Verslagen | Comments Off on Mooie start 2020

Gala Concert 7 december 2019


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor ons Galaconcert op zaterdag 7-12-2019 in de H. Maria Geboortekerk in Losser. Dit jaar zal de band “Iets Losser” met onder andere de soliste Selina Eulderink haar medewerking verlenen.
We hebben een prachtig muzikaal programma samengesteld, dat dit jaar met filmbeelden
omlijst wordt. Dit alles in een tot theater omgetoverde kerk.

Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur.

De kaartverkoop voor dit concert (€ 10,00 per stuk) is via de leden, via de mail
info@excelsior-losser.nl, bij Primera Marcel of aan de deur van de kerk (7/12).

Graag tot ziens op 7 december!!

Posted in Aankondigingen, concerten, Orkest | Comments Off on Gala Concert 7 december 2019