Voor het beëindigen van uw lidmaatschap kunt u zich wenden tot een van onze bestuursleden of via het algemene e-mailadres info@excelsior-losser.nl. U ontvangt dan de verdere instructies.