Corona update

Beste leden, dirigenten, instructeurs, instructrices, supporters en donateurs van Excelsior,

De overheid heeft afgelopen dinsdag kenbaar gemaakt dat de meeste maatregelen in principe worden verlengd tot met 19 mei 2020. Het verbod op evenementen wordt gehandhaafd tot 1 september 2020. Dit houdt in dat het concert op 6 juni 2020 definitief niet doorgaat.

Voor wat betreft kinderen en jongeren zijn de maatregelen versoepeld. Zij mogen vanaf 29 april a.s. georganiseerd buitensporten. Wij zijn in overleg hierover geweest met de gemeente Losser. Hieruit kwam naar voren dat twirlen hier ook onder valt, mits wij kunnen voldoen aan alle richtlijnen van overheid. De Veiligheidsregio Twente zal aan het einde van deze week/begin van volgende week komen met een noodverordening, waarin de richtlijnen worden uitgewerkt. Op basis van deze nood verordening en de verder richtlijnen, zal het bestuur (waarschijnlijk volgende week) een besluit nemen over de twirlers tot en met 18 jaar. Hiervan zullen jullie op de hoogte gesteld worden.

Blijf gezond én thuis oefenen

Mochten jullie vragen hebben, graag een mail sturen naar info@excelsior-losser.nl